ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ROTAX MAX CHALLENGE 2021Μπορείτε να δείτε τους κανονισμούς στα παρακάτω link:

Τεχνικός Κανονισμός (Technicak Regulation): link

Αθλητικός Κανονισμός (Sporting Regulation): link

Συμπληρωματικός  Κανονισμός : link

Συμπληρωματικός  Κανονισμός : link