ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ROTAX MAX CHALLENGE 2022

Μπορείτε να δείτε τους κανονισμούς στα παρακάτω link:

Rotax MAX Challenge Τεχνικός Κανονισμός 2022

Rotax MAX Challenge Ειδικός Κανονισμός 2022